book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในย่านกะดีจีนภาคภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว : รายงานการวิจัย = The development of informative electronic media of Kadeejeen area in English version for tourism promotion / สุมิตรา ด่านพาณิชย์
ผู้แต่งสุมิตรา ด่านพาณิชย์
พิมพลักษณ์2562
หัวเรื่องการท่องเที่ยว -- การประชาสัมพันธ์ []
 การพัฒนาเว็บไซต์
 เว็บไซต์ -- การออกแบบ []
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 อินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา