book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการนโยบายการจัดการความหลากหลายของรัฐบาลมาเลเซีย : กรณีศึกษานโยบายภูมิบุตรต่อชาวสยาม / พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ และอภิวัฒน์ สมาธิ
ผู้แต่งพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์, 2562
รูปเล่ม(15), 125 แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ -- มาเลเซีย -- วิจัย []
 ชนกลุ่มน้อย -- มาเลเซีย -- วิจัย []
 นโยบายสาธารณะ -- มาเลเซีย -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา