book cover
Type Book
ชื่อเรื่องอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เสนอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ISBN9786168033531
 9786168033531 : 484 บาท
 9786168033531 500
 9786168033531 584
พิมพลักษณ์2563
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- วิจัย []
 เขตอำนาจศาล -- ไทย -- วิจัย []
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
 รัฐธรรมนูญ -- ไทย []
 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย -- วิจัย []
 วิธีพิจารณาความ
 ศาลรัฐธรรมนูญ
 การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) -- ไทย -- วิจัย []
 ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย []
 ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- วิจัย []
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- วิจัย []
 เขตอำนาจศาล -- ไทย -- วิจัย []
 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย -- วิจัย []
 ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- วิจัย []

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา