book cover
Type Book
ชื่อเรื่องหลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ = [Marketing principles for entrepreneurship] / สุชาติ ไตรภพสกุล
Lak kāntalāt phư̄a kānpen phū prakō̜pkān = [Marketing principles for entrepreneurship] / Suchāt Traiphopsakun
ผู้แต่งสุชาติ ไตรภพสกุล
Suchāt Traiphopsakun
ISBN9740340067
 9789740340065
 9789740340065 450
 9789740340065 450 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]
Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม559 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการตลาดทางอินเทอร์เน็ต
Internet marketing
 การจัดการ
 การจัดการตลาด
 การตลาด
 การตลาด
Marketing
 การตลาด -- การจัดการ []
 การตลาดอินเทอร์เน็ต
 ความเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
 เจ้าของกิจการ
 ผู้ประกอบการ

1
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

5
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักหอสมุดกลาง สจล, แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา