book cover
Type Book
ชื่อเรื่องDong xue xi jian : bei mei dong ya tu shu guan / zhou xin ping zhu bian . 1868-2008
東學西漸 : 北美東亞圖書館 / 周欣平主編 . 1868-2008
ISBN9789864371662
พิมพลักษณ์Xin bei shi : Hua yi xue shu chu ban : Hua yi shu wei fa xing , 2019.06
新北市 : 華藝學術出版 : 華藝數位發行, 2019.06
รูปเล่มmian ; gong fen
面 ; 公分
ลิงค์SMRT xi tong shu mu lian jie
uhttp://metadata.ncl.edu.tw/blstkmc/blstkm?!!NOMA020495748 -- SMRT系統書目連結
หัวเรื่องEast Asian libraries -- Canada -- History []
 East Asian libraries -- United States -- History []
 Dong ya tu shu guan
東亞圖書館 lcstt
 Tu shu guan shi
圖書館史 lcstt

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา