book cover
Type Serial
ชื่อเรื่องวารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = CRRU Journal of Communication [วารสาร]
พิมพลักษณ์เชียงราย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2561
รูปเล่มเล่ม ; 21 ซม
หัวเรื่องการสื่อสาร --วารสาร []
 นิเทศศาสตร์ --วารสาร []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา