Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณชายธราธร / ณารา
ชื่อผู้แต่งณารา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2554.
เลขเรียกน ณ19ค,895.913 ณ399ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดให้คนเข้าใจ ง่ายแบบนี้เอง ยะมะดะ ซูนี, ผู้เขียน ; ทินภาส พาหะนิชย์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งทินภาส พาหะนิชย์, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วีเลิร์น 2561
เลขเรียกPN4129.9.T5 ย215 2561,808.5 �471�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาภารตะ : บทละครแปล = The Mahabharata : a play / ปีเตอร์ บรูก แปลจากฉบับภาษาฝรั่งเศสของ Jean-Clau...
ชื่อผู้แต่งมหาภารตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2540.
เลขเรียกPK3632.ท9 จ65 2540,895.912 ม19บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรามเกียรติ์ฉบับจดหมายเหตุกรุงศรี / สุมาลี วีระวงศ์ เขียน, อิทธิสักก์ เพิ่มหิรัญ ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี วีระวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกPZ90.T4 ส744ร64 2549,895.911 ส74ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจห้องที่ห้า / อังคาร จันทาทิพย์.
ชื่อผู้แต่งอังคาร จันทาทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผจญภัย, 2555.
เลขเรียก895.911 อ112ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบไม้ที่หายไป / จิระนันท์ พิตรปรีชา.
ชื่อผู้แต่งจิระนันท์ พิตรปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา, 2546.
เลขเรียกPL4209.1.จ66 บ95,895.91301 ศ173ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา