Found: 131  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุทัศน์การพิมพ์, 2559.
เลขเรียก895.915 ม246จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialog บางวันของหญิงสาวแปลกประหลาด / เรื่อง ไอติมตากแห้ง [นามแฝง] ; ภาพประกอบ Toddyinthemood [นามแฝง...
ชื่อผู้แต่งจักรพันธุ์ วณิชโกวิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 10 มิลลิเมตร, 2559.
เลขเรียก895.914 จ111ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflexions ความคิดคำนึง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, ผู้แปล...
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2014.
เลขเรียก895.911 S619R,895.911 ท742ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYOUNG & WILD = เรื่องเล่าของหนุ่มสามทั้ง 7 / จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
ชื่อผู้แต่งจิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2558
เลขเรียกPL4209.3.จ646 ย62,895.91301 จ529ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเขียน = Writing process / พิศมัย อำไพพันธุ์
ชื่อผู้แต่งพิศมัย อำไพพันธุ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2539
เลขเรียก808.02 พ38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน "งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรวาล" ของวอลเตอร์ เบนยามิน / อรร...
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2558.
เลขเรียกPT2603.E455 อ4ก 2558,838.91209 อ366ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองคาราวาน = A caravan / จำลอง ฝั่งชลจิตร.
ชื่อผู้แต่งจำลอง ฝั่งชลจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Pajonphai, 2557.
เลขเรียก895.913 จ217ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกานท์ในกาล : รวมบทร้อยกรองบันทึกมุมมองและความทรงจำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง 2558 / ชัชพล ไชยพร
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต, 2559.
เลขเรียกPL4209.1.ช62 ก67,808.81 ช356ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกลับมาของเชอร์ล็อก โฮล์มส์ = The return of Sherlock Holmes / เซอร์อาเธอร์ โคแนน ดอยล์, เขียน ; ...
ชื่อผู้แต่งดอยล์, เซอร์อาร์เทอร์ โคแนน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2557.
เลขเรียก823 ด196ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิปรายความบทพระราชนิพนธ์ : พระมหาชนก / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียกPL4209.ภ74พ46 ส74 2554,895.911 ส852กพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลเวลาที่ผ่านเลย / พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2554.
เลขเรียก808.81 ท567ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก็พอใจอยากจะรักให้นักหนา : รวมบทกวีรางวัลครูเผย กวีซีไรท์ ปี 2535 / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์สิริ มีสมสืบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2541.
เลขเรียกPL4209.1.ศ62 ก35 2541,895.911 ศ332ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา