Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือลมหายใจ ไม่ใช่อากาศ (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 23) / หนุ่มเมืองจันท์.
ชื่อผู้แต่งหนุ่มเมืองจันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกAC159 �159�,808.84 ห161ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินแดนใต้พิภพ = Neverwhere / นีล เกแมน เขียน ; กานต์สิริ โรจนสุวรรณ แปล
ชื่อผู้แต่งเกแมน, นีล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์ด วอนเดอร์, 2557
เลขเรียกPR6057.A319 ด63,823 ก759ด 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์และบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย,...
ชื่อผู้แต่งรามเกียรติ์
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิลปาบรรณาการ, 2544.
เลขเรียกPL4209.R731 ร445บ,895.911 พ44บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพราเซอเรส มาดามและมารดา / กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ...และคนอื่นๆ เขียน ; วิมล กุณราชา แปล
ชื่อผู้แต่งมาร์เกซ, กาเบรียล การ์เซีย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2560.
เลขเรียก808.831 ม27พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษา-จารึก 10 / ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ; บรรณาธิการ กุสุมา รักษมณี ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกPL4200.5 .ภ64 2548,809 ม19ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการสำรวจเรื่องสภาพและการผลิตหนังสือสำหรับเด็กในประเทศไทย / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาก...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.
เลขเรียกZ286.C48 ก44,808.068 ก171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 2 / โดย รัฐสภาและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งรัฐสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกPL4222.6 .ร63 2547,895.91 ว17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทกรรมวรรณกรรม / พิเชฐ แสงทอง.
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ แสงทอง
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก895.9109 พ31ว 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจห้องที่ห้า / อังคาร จันทาทิพย์.
ชื่อผู้แต่งอังคาร จันทาทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผจญภัย, 2555.
เลขเรียก895.911 อ112ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา