Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน = [A vessel of humanity that fills up more] / คิมยุนนา ผู้เขีย...
ชื่อผู้แต่ง880-01 คิม, ยุนนา.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]
เลขเรียกPN4129.9 .ค657 2563,808.51 ค451ศ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflexions ความคิดคำนึง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, ผู้แปล...
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2014.
เลขเรียก895.911 S619R,895.911 ท742ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeak well / Liz O'Brien.
ชื่อผู้แต่งO'Brien, Liz, 1963-
พิมพลักษณ์New York : Mc Graw Hill, 2013.
เลขเรียกPN 4129.15 O13s 2013,808.51 O999S 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบฟ้าขลิบทอง / กวีนิพนธ์โดย อุชเชนี.
ชื่อผู้แต่งประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2544.
เลขเรียกPL4209.1.ป38 ข53 2544,895.911 อ783ข 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขอย่างยั่งยืนของสังคมไทย / พระบาทสมเด็จพร...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-2559.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกPL4209.5.ภ7 ภ671ค,895.915 ภ861ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวิจัย การเขียนรายงาน การวิจัยและวิทยานิพนธ์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2553.
เลขเรียกLB2369 บ72 2553,808.066 บ471ค10
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2560.
เลขเรียกN7475 ท166 2560,895.9109 ท166
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำความดี---ไม่มีที่สิ้นสุด : รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่องจากผลงานเยาวชนไทย / รัชพงศ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกBJ1528.T5 ท6 2558,808.831 ท211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางกลางโรม = The woman of Rome (La Romana) / อัลแบร์โต โมราวียา ; เลิศ กำแหงฤทธิ์รงค์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโมราวียา, อัลแบร์โต ค.ศ.1907-
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2559.
เลขเรียก853.912 ม872น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏกรรมบนลานกว้าง / คมทวน คันธนู
ชื่อผู้แต่งคมทวน คันธนู
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: สิริมงคลคำ, 2549.
เลขเรียกPL4209.ค147 ค147 2549,895.911 ค16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่อง ราโชมอน หรือ ประตูผี : จากนิยายเก่าแก่พันปีของญี่ปุ่น / โดย ริวโนสุเกะ อากิตางาวะ ; ท...
ชื่อผู้แต่งอากิตางาวะ, ริวโนสุเกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2554
เลขเรียกPL734 อ587 2554,895.62 ค311ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา