Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Concise vietnamese grammar / Doan Thien Thuat, Nguyen Khanh Ha, Pham Nhu Quynh.
ชื่อผู้แต่งDoan, Thien Thuat.
เลขเรียก495.922 Do631C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA-Li-Xo o xu so ky dieu / Levit Keron.
ชื่อผู้แต่งLevit, Keron
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Le666A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAm vi hoc va tuyen tinh : suy nghi ve cac dinh de cua am vi hoc duong dai / Cao Xuan Hao.
ชื่อผู้แต่งCao, Xuan Hao.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2004.
เลขเรียก495.922 Ca169A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBach tuyet va bay chu lun / Grim.
ชื่อผู้แต่งGrim
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Gr861B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCa chep vuo't long mon.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Ca111C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCac phuong tien the hien hanh dong bac bo trong tieng Thai va tieng viet / Siriwong Hongsawan.
ชื่อผู้แต่งSiriwong hongsawan.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi [Ha Noi National University], 2010.
เลขเรียก401.41 Si619C 2010 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCach viet ten dia li nuoc ngoai va Viet Nam / Nguyen Nhuy.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Nhuy
พิมพลักษณ์TP. Ho Chi Minh : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia, 2007
เลขเรียก495.922 Ng576C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChiec ao tang hinh / Trinh Xuan Hoanh.
ชื่อผู้แต่งTrinh, Xuan Hoanh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2005
เลขเรียก495.922 Tr833C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo be ban diem / Trinh Xuan Hoanh.
ชื่อผู้แต่งTrinh Xuan Hoanh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Tr833C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo so ngu dung hoc / Do Huu Chau.
ชื่อผู้แต่งDo, Huu Chau
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Su Pham, 2003.
เลขเรียก495.922 Do649C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon Chim khach mau nhiem / Tranh Truyen Dan Gian Viet Nam.
ชื่อผู้แต่งTranh Truyen Dan Gian Viet Nam
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Kim Dong, 2004
เลขเรียก495.922 Tr772C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon ngong vang / Grim.
ชื่อผู้แต่งGrim
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Gr861C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDan luan ngon ngu hoc / Nguyen Thien Giap, Doan Thien Thuat, Nguyen Minh Thuyet.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Giap Thien.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng499D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDich thuat: Li luan va thuc tien a textbook for senior students of engish = Translation : theory an...
ชื่อผู้แต่งHoang, Van Van.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2006.
เลขเรียก418.02 Ho678D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDung hoc / George Yule.
ชื่อผู้แต่งGeorge, Yule
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2002.
เลขเรียก495.922 Ge349D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา