Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจาก FTA [computer file]/ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHF2340.55 ก286
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน [videorecording] : KM knowledge management/กรุง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553.
เลขเรียกHD30.2 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน : กรณีศึกษาสถาปัตยกรรม [Videorecordin...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ส181ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน : กรณีศึกษาวิศวกรรม [Videorecording] /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ส181ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานบรรยาย รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า [videorecording] : วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 สถาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) , 2554.
เลขเรียกHF5773.L3 ง319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานสัมมนาผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเปิดโอกาสการเข้าเขตการค้าเสรีในปี ค.ศ.2015 [videoreco...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรร์งานออกแบบ, 2550.
เลขเรียกHD9866.T5 ง319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว [videorecording] = วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) , 2554.
เลขเรียกHF5412 ง319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบันทึกหลังไมค์ดาวแดง / เหมือนฝัน.
ชื่อผู้แต่งเหมือนฝัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2556.
เลขเรียกHX400.55 ห256 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสื่อการสอนเรื่องการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ 1702351 [Videorecording] = International Marketi...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2557.
เลขเรียกHF1416 ส736
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสื่อการเรียนการสอนรหัส 1106-302 วิชาการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ [Videorecording] : การบร...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2557.
เลขเรียกHD62.5 ส736
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหลักการกำหนดนโยบายของรัฐ / วรเดช จันทรศร.
ชื่อผู้แต่งวรเดช จันทรศร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกH97 .ว48 2558,350.003 ว197ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลอดของธุรกิจอาหารแปรรูปในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน [videorecording] / สถาบันระห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHD9016.T52 ส181ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย [Videorecording] / สถาบันระหว่างประเทศเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHD9016.T52 ส181ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา