Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องVDO Presentation "เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข" [videorecording] / สำนักงานปฏิรูประบบสุข...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2549].
เลขเรียกHC445 ว63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร : พัฒนาหลากหลายการเดินทางเพื่อชาวกรุงเทพฯ ฉบับย่อ [videorecording] / [จัดทำโดย] สำน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2554.
เลขเรียกHE373.T52.B2 ก462 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกามาสุตรา "นครแห่งการเสพสม" [videorecording ] = Kama Sutra : The chronicle of Kajuraho.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็ม ดิสคัพเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2552.
เลขเรียกHQ470.S3 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่ากระแสโลกาภิวัตน์ : การเตรียมตัวสู่ยุคใหม่" และ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมไทยอเมริกัน, 2559.
เลขเรียกHN700.55.A8 ก64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการลดความขัดแย้งและการสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการเพื่อบรรยากาศที่พึงประสงค์ในมหาวิทยาลัย [videorec...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, 2551.
เลขเรียกHD42 ก64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า [videorecording] / ผลิตโดย สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่าง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก, 2551.
เลขเรียกHF5845 ก54 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [electronic resource] = Greater Mekong ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการขนส่งทางบก สำนักจัดระบบการขนส่งทางบก กลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศ, 2551.
เลขเรียกHF5780 ค564 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องความรู้สู่ผู้ลงทุน [videorecording] / บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง, [2552].
เลขเรียกHG5750 ค564 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องความเพียรอันบริสุทธิ์ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" [videorecording] : วีดีทัศน์ตัวอย่างโครงงานคุณธร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์คุณธรรม, [2554].
เลขเรียกHQ799.95 ค564 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องจุดชนวนความคิด [videorecording] / [ผลิตรายการโดย] เนชั่นทีวี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เนชั่นทีวี, 2552].
เลขเรียกHE8697.95.T5 จ73 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องชุมชนเยาวราช กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน [videorecording] = The Yaowaraj community and its steps ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน และมูลนิธิร่มฉัตร, 2555.
เลขเรียกHC441 ช74 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องช่างก้อม กับชีวิตที่ซ่อมได้ [videorecording] / ผลิตโดย บริษัท ทีวีบูรพา ; [ดำเนินรายการโดย] อภิวัฒน์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2547.
เลขเรียกHV1559.T5 ช6 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องต้นทุนชีวิต กำไรสังคม [videorecording] / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ; ผู้ดำเนินรายการ : ประสาน อิงคนัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด , 2551.
เลขเรียกHV800.T5 ต33 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทางหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [videorecording] / ผลิตโดย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2557.
เลขเรียกHE365.T5 ท62 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้สัมภาษณ์แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย รายการ"จับเข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, 2551.
เลขเรียกHF5386 ธ363 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา