Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมนานาชาติ "ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559 " DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องข้อมูลบัญญัติตำบล : เพื่อการปฏิรูประบบการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ภาคเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑ วันที่ ๕-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักรา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเส้นทางรัก 2 DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเส้นทางรัก DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเหลียวหลังแลหน้า สร้างพลังข้อมูล ปฏิรูปฐานทรัพยากร. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ภาคเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา