Found: 557  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก420.71 ธ415ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 ปี กรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน , 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สำนักงานประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2559 - 100 ปี สหกรณ์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก334.09593 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-จีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.
เลขเรียก327.593051 ก176ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี แห่งความผูกพัน กายภาพบำบัด มหิดล / มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, [2559].
เลขเรียก615.82 ม192ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษรำลึก ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียก940.53593 จ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt of leaving : ศิลปะแห่งการหนีออกจากบางสิ่ง เพื่อพบเจอกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต / เอกศักดิ์ ขา...
ชื่อผู้แต่งเอกศักดิ์ ขาวสะอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช, 2559.
เลขเรียกBJ1588 อ-อ 2559,158.1 อ884อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComplete TOEIC test / ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์.
ชื่อผู้แต่งปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
เลขเรียก428.0076 ป3611ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComplexity and contradiction in Architecture = ความซับซ้อนและความขัดแย้งในสถาปัตยกรรม / Robert Ven...
ชื่อผู้แต่งเวนทูริ, โรเบิร์ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2559.
เลขเรียกNA2760 ว914,720 ว554ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องSketchUp 2016 : เรียนรู้วิธี "ง่ายที่สุด" สำหรับออกแบบบ้านและงาน 3 มิติ DVD[vidorecording].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา