Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerfect english grammar / วศินีทิพย์ เรนวาลี, ศุภสิทธิ์ ลิ้มเจริญ, พรรณณิดา วาสกุล
ชื่อผู้แต่งวศินีทิพย์ เรนวาลี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559
เลขเรียกPE1112 ว56 2559,425 ว183พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปั้นแบรนด์ให้ดัง...เดี๋ยวตังค์มาเอง / สุรินทร์ พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Mass, 2559
เลขเรียกHF5415.1255 ส247 2559,658.827 ส473ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำนันทนาการ = Recreation leader / กำโชค เผือกสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งกำโชค เผือกสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกGV160 ก62,790.092 ก563ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชัยสงครามเง่าคี้ : ศาสตร์ผู้นำในภาวะวิกฤต / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม ; วันเพ็ญ คงมั่น, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ รัตนมั่นเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกU162 พ62 2559,355.4 อ134พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก / สำนักผังเมือง
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2559
เลขเรียกBQ6336 ส63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพฝูงโคนม : การผลิตน้ำนมอย่างมีคุณภาพ / วิทยา สุริยาสถาพร
ชื่อผู้แต่งวิทยา สุริยาสถาพร
เลขเรียก636.2142 ว582ส 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ / สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
ชื่อผู้แต่งสุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกTP248.2 ส-ห 2559,660.6 ส422ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา