Found: 1,356  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 เรื่องรอบกาย ถาม "ไอน์สไตน์" ยังบอกไม่รู้ / มะขามป้อม.
ชื่อผู้แต่งมะขามป้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2557.
เลขเรียก030 ม111พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นิทานชาดก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2557?]
เลขเรียกด พ289ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นิทานนานาชาติ/ อลิษา โอฬารรัตน์มณี.
ชื่อผู้แต่งอลิษา โอฬารรัตน์มณี.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา: พีเอ็นเอ็น, 2556
เลขเรียกด อ154ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อาชีพอิสระ...หนทางสู่ความร่ำรวย / จารุณี จันทร์ลอยนภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2550.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ส63 2550,331.702 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ของวิเศษในกระเป๋าโดเรมอน/ ฟูจิโอะ, ฟูจิโกะ เอฟ.
ชื่อผู้แต่งฟูจิโอะ, ฟูจิโกะ เอฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2557
เลขเรียกด ฟ28ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เรื่อง นิทานนานชาติ สอนธรรมเทียบพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ นายมิตรและศัตรู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันลือธรรม, 254-
เลขเรียก398.2 ร28
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 บุตตลสำคัญของโลก
เลขเรียก920.02 ศ11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1500 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย 2ภาษา ไทย-อังกฤษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา, 255-
เลขเรียก398.995911 หน15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นิทานชาดกสอนใจเด็กดี / อัมพร บุญพุม.
ชื่อผู้แต่งอัมพร บุญพุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส(1989), 2558
เลขเรียกด อ214ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง202 อมตะนิทานอีสป เล่าให้ลูกฟังก่อนนอน / ชนาภัทร พรายมี.
ชื่อผู้แต่งชนาภัทร พรายมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, ม.ป.ป.
เลขเรียกด ช122สอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 เรื่อง ประเทืองปัญญา/ ทิวากราภัทท์
ชื่อผู้แต่งทิวากราภัทท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, 2548
เลขเรียก294.318 ท193ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่อง3 นาทีกับ ดี-เดี๋ยว[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน), 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2558 ) / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ text
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2558
เลขเรียกKPT4720 ว232 2558,345.08 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 เคล็ดลับจับบ้านให้รวย / เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์.
ชื่อผู้แต่งเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2557
เลขเรียกHD1375 ก7ส 2557,333.33 ก815ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ลายถักกระเป๋าเชือกร่ม : ลายถักสุดฮอตสีสันสุดแนว / วิจิตรา วิจิตรเลิศเลอ
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา วิจิตรเลิศเลอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียก746.43 ว528ส,746.43 ว72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา