Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องกรณีการศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุ ค่าพีเอช ความเค็ม ปริมาณเนื้อดิน และปริมาณไนโตรเจนในบ่อกุ้งก้ามกรามใ...
ชื่อผู้แต่งเกษร ขำไข่.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก631.42 ก814ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้แกนปลาหมึกโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / พจนา ธิบดี
ชื่อผู้แต่งพจนา ธิบดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก549.23 พ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการผลิตผงเมือกจากระเจี๊ยบเขียว = Production of Okra (Kibiscus esculentus Linn) Mucilage Powder / ก...
ชื่อผู้แต่งกิติยา บุตสดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก635.64 ก674ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด = Studies on Corn Milk Yogurt Ice cream / จิตติมา กัญจา...[และค...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก641.371 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะไคร้พร้อมดื่ม = Development of Lemon grass Beverage / จารุเนตร เซี่ยงหลิว, ท...
ชื่อผู้แต่งจารุเนตร เซี่ยงหลิว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก641.875 จ325ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการลดปริมาณโลหะหนักโดยใช้ลำเจียก / บรรพต อ่อนส้มกิจ
ชื่อผู้แต่งบรรพต อ่อนส้มกิจ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก584.66 บ176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณซิทรัลในน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / วราภรณ์ วัฒนสนธ์
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ วัฒนสนธ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก661.806 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว แคดเมียมด และเหล็ก ในน้ำแข็งที่จำหน่ายใน อ.เมือง จ.นครปฐม โดยใช้อะตอมมิกแอบ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา บุตรแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก551.46 ร623ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสารซัลไฟต์ในเส้นก๋วยเตี๋วย เส้นหมี่ และวุ้นเส้นในรูปซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยวิธี ออฟ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ อ่อนแช่ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก665.84 พ976ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสเตียรอยด์ในยาชุด ที่มีจำหน่ายใน อ.เมือง จ.นครปฐม ด้วยเทคนิค TLC และ HPLC / อำไพ ...
ชื่อผู้แต่งอำไพ ทองยินดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก572.579 อ695ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาคุณค่าทางอาหารจากเศษอาหารเหลือเปรียบเทียบอาหารสัตว์ / อารีรัตน์ รื่นโพธิ์วงษ์
ชื่อผู้แต่งอารีรัตน์ รื่นโพธิ์วงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก636.085 อ663ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณกรดโพรพิโอนิกในขนมปังด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / แพรววิไล ทวยเจริญ
ชื่อผู้แต่งแพรววิไล ทวยเจริญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก546.24 พ964ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณกรดไฟติกในปลาทูน่าในน้ำมันพืชบรรจุกระป๋องโดยวิธีการแลกเปลี่ยนไอออนลบ / อมรรัตน์...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ โพรามาต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก597.78 อ286ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และเหล็กในหน่อไม้ฝรั่ง โดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตม...
ชื่อผู้แต่งมานพ นาคมี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก635.31 ม443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม และเหล็กในสาหร่ายอบกรอบ โดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอฟร์พชันส...
ชื่อผู้แต่งประภากร ชิ้นฮะง้อ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก589.3 ป341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา