Found: 6,848  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แด่งานด้วยชีวิต"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2525
เลขเรียกรส ด949
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ขั้นตอนเพื่อเป็นนักบริหารที่ดีกว่า / จอร์จ ที. โดรัน ; แปลโดย ไตรรงค์
ชื่อผู้แต่งโดรัน, จอร์จ ที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, 2534
เลขเรียก658.407 ด969ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ข่าวปกเด่น : 10 ปีผู้จัดการรายเดือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [253-]
เลขเรียก650 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 jobs in technology / Lori Hawkins and Betsy Dowling
ชื่อผู้แต่งHawkins, Lori.
พิมพลักษณ์New York [NY] : MACMILLAN, 1996
เลขเรียก331.7616 H393o
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสหภาพโซเวียต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวโนวอสติ, 2528
เลขเรียก947 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หลวงประดิษฐ์ไพเราะ [ศร ศิลปบรรเลง] ปรมาจารย์ดนตรีไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2524
เลขเรียก781.7593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2542
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2542
เลขเรียก371.01 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เพลงเขมรไทยโยคกาญจนบุรี / เรียบเรียงโดย วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ และ รพีพรรณ เทียมเดช
ชื่อผู้แต่งวรวุธ สุวรรณฤทธิ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูกาญจนบุรี, 2531
เลขเรียก784.719593 ว285ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งการปฎิรูปการปกครองใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พัฒนาการและผลกระทบต่อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
เลขเรียก321.09593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม 2432-2532
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2532
เลขเรียก383 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
เลขเรียก320.4 ช451ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีทำชีวิตให้ง่าย / อีเลน เซนต์ เจมส์
ชื่อผู้แต่งเจมส์, อิเลน เซนต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2540
เลขเรียก171.4 ช637ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หลักสำคัญของภาษาอังกฤษ / รัศมี กุลชล
ชื่อผู้แต่งรัศมี กุลชล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [253-]
เลขเรียก425 ร388ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, [253-]
เลขเรียก771 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 คำคอมคมคิด / ธนากร
ชื่อผู้แต่งธนากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดินสอ, 2536
เลขเรียก808.882 ธ231พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา