Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารธรรมศาสตร์ = มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ;ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียก070.175 ม226ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารมนุษยศาสตร์ = Humanities Journal / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี = Journal of Humanities and Social Sci...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2561
เลขเรียก070.175 ม226ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยบูรพา ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
เลขเรียก070.175 ม226ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องหนีกรุงไปปรุงฝัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จำกัด, 2561-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา