Found: 941  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Na" zou xiao bing tong : dui zheng tui na / Li Zhigang bian zhu
พิมพลักษณ์Haerbin Shi : Heilongjiang ke xue ji shu chu ban she, 2016
เลขเรียกWB 537 N111 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 little sugar decorations to make / Search Press Studio
พิมพลักษณ์Tunbridge Wells, Kent : Search Press Limited, 2016
เลขเรียกTX 799 O58 2016,641.86539 ON58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 more puzzling physics problems with hints and solutions / Péter Gnädig
ชื่อผู้แต่งGnädig, Péter
พิมพลักษณ์Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c2016
เลขเรียกQC 32 G571t 2016,530.076 T974
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 really easy recipes / Louise Pickford
ชื่อผู้แต่งPickford, Louise
พิมพลักษณ์London : Hamlyn, c2016
เลขเรียกTX 714 P597t 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2015 nian dang dai Zhongguo wen xue zui xin zuo pin pai hang bang. Bao gao wen xue juan / Beijing we...
พิมพลักษณ์Beijing : Wen hua fa zhan chu ban she, 2016
เลขเรียกPL 2513 T974 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2015 nian dang dai Zhongguo wen xue zui xin zuo pin pai hang bang. Duan pian xiao shuo juan / Beijin...
พิมพลักษณ์Beijing : Wen hua fa zhan chu ban she, 2016
เลขเรียกPL 2513 T974 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2015 nian dang dai Zhongguo wen xue zui xin zuo pin pai hang bang. San wen sui bi juan / Beijing wen...
พิมพลักษณ์Beijing : Wen hua fa zhan chu ban she, 2016
เลขเรียกPL 2513 T974 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2015 nian dang dai Zhongguo wen xue zui xin zuo pin pai hang bang. Zhong pian xiao shuo juan / Beiji...
พิมพลักษณ์Beijing : Wen hua fa zhan chu ban she, 2016
เลขเรียกPL 2513 T974 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง 30 essential skills for the qualitative researcher / by John W. Creswell
ชื่อผู้แต่ง Creswell, John w.
พิมพลักษณ์ Thousand Oaks, California : SAGE, c2016
เลขเรียก H 62 C923t 2016, 001.42 C919T 2016
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3D game textures : create professional game art using Photoshop / Luke Ahearn
ชื่อผู้แต่งAhearn, Luke
พิมพลักษณ์Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, c2016
เลขเรียกQA 76.76.C672 A285t 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 men's fashion icons that changed the world / Dan Jones
ชื่อผู้แต่งJones, Dan 1977-
พิมพลักษณ์London : Conran Octopus, c2016
เลขเรียกGT 1710 J76f 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 Paintings you should know / Kristina Lowis, Tamsin Pickeral
ชื่อผู้แต่งLowis, Kristina
พิมพลักษณ์Munich : Prestel, c2016
เลขเรียกND1145 LOW 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 greetings : invitations, greeting cards, postcards, & self-promotion material / selection of c...
พิมพลักษณ์Barcelona : Promopress, 2016
เลขเรียกNC 1860 F565 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA course in statistics with R / Prabhanjan Narayanachar Tattar, Suresh Ramaiah, B.G. Manjunath
ชื่อผู้แต่งTattar, Prabhanjan 1979-
พิมพลักษณ์Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2016
เลขเรียกQA 276.45.R3 T221c 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา