Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำงานยังไงให้คุณมีมูลค่าสูงสุดในองค์กร / โนงุจิ มาฮิโตะ, ผู้เขียน ; กิษรา รัตนาภิรัต คุโด, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งมาฮิโตะ, โนงุจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562.
เลขเรียกBF481 ม551 2562,158.7 น931ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว.
ชื่อผู้แต่งครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เพชรประกาย 2562
เลขเรียกPE1131 ย442 2562,428.34 ย442ฝ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยไทย : ต้องก้าวให้พ้นกับดักโลกาภิวัตน์ไปให้ได้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ.
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2562
เลขเรียกLB2341.8.T5 พ93 2562,378.593 พ975ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data Analysis มณีนุช สมานหมู่.
ชื่อผู้แต่งมณีนุช สมานหมู่
พิมพลักษณ์รีไวว่า, กรุงเทพฯ : 2562
เลขเรียกHF5548.4.M523 พ553 2562,005.369 พ553ว 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ศัพท์ ฉบับ TOEIC พิชิตคะแนนเท่าที่ต้องการ มาณิยา วิเศษศิริ.
ชื่อผู้แต่งมาณิยา วิเศษศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เพชรประกาย 2562
เลขเรียกPE1128 ม428ว 2562,428 ม428ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะสำนวนภาษาอังกฤษตั้งแต่หัวจรดเท้า Miss VeeVy.
ชื่อผู้แต่งมิสวีวี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เพชรประกาย 2562
เลขเรียก427.09 ม594จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา