Found: 13,594  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"1 ปีที่มุ่งมั่น ทุ่มเท รัฐบาลพัฒนาให้ไทย ก้าวหน้า ทันสมัย และมั่นคง" / สำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555.
เลขเรียกJQ1745.A55P64 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"28 ปี วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติย่อหมู่บ้านหั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2555.
เลขเรียก338.6425 ย318 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม ; คณะทำงาน กิตติพงษ์ กิตยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2555.
เลขเรียก923.1593 ห11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Brand almanac 2555-2556"/ กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555.
เลขเรียกHF 5821 บ895 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Ola Siao 500 ปี ไทย-โปรตุเกส" ปฏิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่ออำนาจเงินตราหรือศรัทธาแห่งพระเจ้า = Five cent...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกDS575.5.P8 O42 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Post Rio+20 : ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?" / จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ... [และอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งการประชุมสหประชาชาติ (2555) ไทย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบัน, 2555.
เลขเรียกHC 79 .E5 พ88 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอำเภอลำลู...
ชื่อผู้แต่งไพรัช บวรสมพงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก361.25 พ987ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาเพื่อสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นโดยใช้วิธีการของโคดาย" : รายงานการวิจัยเรื่อง = The c...
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2555].
เลขเรียก784.190711 ป322ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาและวิจัย เสียงที่ดีของเครื่องดนตรีประเภทฮอร์น สำหรับยุคปัจจุบัน" : รายงานการวิจัยเรื่อง = ...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2555].
เลขเรียก781.23 ก281ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ขยับ" กระฉับกระเฉง เพื่อสุขภาพที่ดี / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, [2555?].
เลขเรียก613.71 ข239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความจริง...บีบีซี "/ เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์
ชื่อผู้แต่งเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.ป.], 2555
เลขเรียกHB3725 ก74 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดีและเก่ง" : ธีรลักษณ์ สุทธเสถีบร / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555, [2012]
เลขเรียกWZ112.5.D3 ด611 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดีไซน์หัวใจรัก"/ ชาร์ล็อตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนกัน พับลิซซิ่ง, 2555.
เลขเรียกนว ช525ด 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" แผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555.
เลขเรียกG8025 ผ931 2555,912.593 น473 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายใน" : ชีวิตทางสังคมชายล้วนและเพศภาวะในพระราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว = Gentleme...
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียกHQ76.2.ท9 ช63 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา