Found: 6,538  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช....
ชื่อผู้แต่งซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546]
เลขเรียกHM1033 ซ322,300.72 ซ36ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป้องกันปัญหาราคาแพง" : วิธีป้องกันวิกฤตก่อนปัญหาเกิด คู่มือที่เจ้าของธุรกิจและนักบริหารทุกคนต้องมี...
ชื่อผู้แต่งทราเวอร์โซ, เดบรา คุนทซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2546.
เลขเรียกHD30.28 ท4ป 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สอนอย่างไรให้ถึงฝัน" [electronic resource] : คุณครูทักษิณ ชินวัตร สอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร. สามเสนวิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางไกล "สอนอย่างไรให้ถึงฝัน" โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน : (2546 ; โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), [2546]
เลขเรียกLB1028.35 ก475
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" : เอกสารเผยแพร่งานวิจัย นิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. ; ภายในงา...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. "สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา"|d(2546 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกว 306 ส691อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจาะลึก" เพิ่มพลังเครือข่ายเต็มพิกัดด้วย dircetory services / โดย ชัยนันท์ กมลวดี
ชื่อผู้แต่งชัยนันท์ กมลวดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2546
เลขเรียกTK5105.595 ช64 2546,005.44769 ช387จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจ้ากัต" หลานจอมป่วน / อาจำ
ชื่อผู้แต่งอาจำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า2000, 2546.
เลขเรียกPN6222.T5 อ599,895.913 อ22จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ฉบับรหัส 6 หลัก) การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2544 = Thailand standard classification o...
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2546]
เลขเรียกHF5382.5.T5 ก446 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) งบประมาณการรับ-การจ่าย ประจำปีงบประมาณ ... / วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547-2549 / [มหาวิทยาลัยขอน...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ขวบปี : ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทำอะไรให้ประชาชน / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
ชื่อผู้แต่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
เลขเรียก363.125 ป192ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ก ล ต : ทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535-2545) / ชาลี จันทนยิ่งบง, บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งชาลี จันทนยิ่งยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกับกับหลักทรัพย์และตลาดทลักทรัพย์, 2546.
เลขเรียก332.462 ช527ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ คณะเภสัชศาสตร์ : 10 ปี แห่งความก้าวหน้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / [บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียกLG395.T5.อ834ภ อ834 2546,QV19 ม246ท 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดโปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD [Computer file] / เจเนซิส มีเดียคอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดโปรแกรมเจ๋ง! = Popular programs Net / Auiporn Komonvijikul.
ชื่อผู้แต่งอวยพร โกมลวิจิตรกุล
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : จัดพิมพ์โดย วรวรรณ ถนอมพงษ์, 2546.
เลขเรียกTK5105.875.I57 อ437
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา