Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Khon / by H.H. Prince Dhaninivat, Kromamun Bidyalabh Bridhyakorn, Dhanit Yupho
ชื่อผู้แต่งPhitthayalapphritthiyakon Prince, Grandson of mongkut, King of siam 1885-1974
พิมพลักษณ์Bangkok : Ministry of Culture, 2016
เลขเรียกPN 2894.5.K4 P573k 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKhon masks / by Dhanit Yupho
ชื่อผู้แต่งDhanit yupho
พิมพลักษณ์Bangkok : Ministry of Culture, 2016
เลขเรียกPN 2071.M37 D533k 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRi chu = Sunrise / Cao Yu zhu ; [Ying] Ba'ensi yi.
ชื่อผู้แต่งCao, Yu 1910-1996.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001 (2003printing).
เลขเรียกPL2815.A8 R53 2001,895.125 Ca235R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCha guan = Teahouse / Lao She zhu ; Huo Hua yi.
ชื่อผู้แต่งLao, She 1899-1966.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2804.C5 L8 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo gu dai xi qu gu shi = Ancient Chinese stories on traditional operas / Li Haiyan bian.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียกGR335 Z495 2002,398.20951 Zh63Z 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe custom and rite of paying homage to teachers of Khon, lakhorn, and piphat / by Dhanit Yupho
ชื่อผู้แต่งDhanit yupho
พิมพลักษณ์Bangkok : Ministry of Culture, 2016
เลขเรียกGV 1703.T48 D533c 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา