Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานและการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง / ศรีมนา นิยมค้า
ชื่อผู้แต่งศรีมนา นิยมค้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส, 2563.
เลขเรียกWY159 ศ235ค 2563,610.7362 ศ235ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ / พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
ชื่อผู้แต่งพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกWS113 พ722ก 2561,NS 610.7362 พ744ก 2/2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการพยาบาลเด็ก / โดย คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ศร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกRJ245 ต64 2555,WY159 ต367 2561,649.1 ม57ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา