Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรแบบควบคุมแรงบิดโดยตรง [electronic resource] = A direct torq...
ชื่อผู้แต่งปฏิพัทธ์ ทวนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชดเชยผลของเดดไทม์สำหรับมอเตอร์กระแสสลับชนิดแม่เหล็กถาวร โดยใช้ตัวสังเกตการณ์สัญญาณรบกวนแบบปรับปรุ...
ชื่อผู้แต่งสุพร หนูคง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและวิเคราะห์แรงบิดของมอเตอร์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino [electronic resource] = The measur...
ชื่อผู้แต่งพงศกร บุญจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาแบบจำลองดี.ซี.มอเตอร์ซึ่งถูกขับด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง โดยใช้เทคนิคไอเดนติฟิเคชั่นขณะทำงาน ...
ชื่อผู้แต่งทรงพล ภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบตัวควบคุมชนิดกระทำย้อนกลับแบบอินทิกรัลปรับตัวเอง สำหรับมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร [electr...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บริกัปปกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบตัวควบคุมชนิดสไลด์ดิงโหมด สำหรับเซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับไร้เซนเซอร์วัดกระแส [electronic reso...
ชื่อผู้แต่งพุฒิพงศ์ คงเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ชนิดออน-ไลน์ สำหรับระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้เจนเนรัลไฮบ...
ชื่อผู้แต่งสมยศ สีจันเฟื้อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ [electronic resource] = Speed contro...
ชื่อผู้แต่งวิศรุต ภูมิภักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์โดยตัวควบคุมแบบประมวลสัญญาณดิจิตอล [electronic resource] = A DSP-based co...
ชื่อผู้แต่งโชติช่วง นาคเหล็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดจำลองการทำงานมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส [electronic resource] = Three phase induction motors model / ...
ชื่อผู้แต่งไตรรงค์ วรรณวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบปฏิสัมพันธ์สื่อประสม (IMWBI) เรื่อง การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส [electronic...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ธนภัทรพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการสตาร์ทแบบประหยัดพลังงานสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อแบบเดลต้า [electronic resource] = Soft-starte...
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ พิชิตสุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าแบบปราศจากแปรงถ่านและควบคุมความเร็ว [electronic resource] = Design brushless ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ ทวันเวท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของแรงดันตกชั่วครู่และการถ่ายโอนบัส ต่อระบบไฟฟ้าและโหลดมอเตอร์เหนี่ยวนำ [electronic resource]...
ชื่อผู้แต่งรัฐชัย โอฬารวนกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินแรงม้าเครื่องจักร / กรมโรงงานอุตสาสหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553?
เลขเรียกTK2537 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา