Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLongman introductory course for the Toefl test / Deborah Phillips.
ชื่อผู้แต่งPhillips, Deborah.
พิมพลักษณ์England : Longman, 1996
เลขเรียก428.0076 Ph558L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBuilding skills for the TOEFL TEST / Carol King and Nancy Stanley.
ชื่อผู้แต่งKing, Carol.
พิมพลักษณ์Harlow, England : Longman, 1996.
เลขเรียกPE1128 K52 1996,428 K52B 1996
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับสอบ IELTS / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี.
ชื่อผู้แต่งธนพล (ลำดวน) จาดใจดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์, 2556.
เลขเรียกPE1128 ธ152ค 2556,428.0076 ธ156ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIELTS reading : review-tests / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที. จี. อาร์. อี., 2558
เลขเรียกPE 1128 ส244อ 2558,428.24076 ส779อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron''s TOEIC practice exams / Lin Lougheed เขียน ; ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล แปล.
ชื่อผู้แต่งเล้าจ์ฮีด, ลิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559.
เลขเรียกPE1128 L67 2015,428.2407 ล833บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron''s TOEFL iBT internet-based test / Pamela J. Sharpe ; [ผู้แปล ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล]
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela J.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556.
เลขเรียกPE1128 ช524 2556,428.0076 ช524บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron''s essential words for the TOEIC / Lin Lougheed ; ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งLougheed, Lin
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกPE1128 ล7บ 2556,423 ล72บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา