Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon duong giai ma van hoc trung dai viet nam / Nguyen Dang Na.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Dang Na.
พิมพลักษณ์HaNoi : Nha Xuat Ban Giao duc, 2007.
เลขเรียก895.922 Ng576C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNguyen du : ve tac gia va tac pham / Trinh Ba Dinh.
ชื่อผู้แต่งTrinh, Ba Dinh.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2003.
เลขเรียก895.922 Tr833N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNguyen khac phi tuyen tap / Vu Thanh.
ชื่อผู้แต่งVu, Thanh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2006
เลขเรียก895.922 Vu986N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNguyen tuan : ve tac gia va tac pham / Ton Thao Mien.
ชื่อผู้แต่งTon, Thao Mien.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก895.922 To663N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThan Phan cua tinh yeu / Bao Ninh.
ชื่อผู้แต่งBao, Ninh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Phu Nu, 2004.
เลขเรียก895.922 Ba221T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThi phap truyen kieu / Tran Dinh Su.
ชื่อผู้แต่งTran, Dinh Su.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก895.922 Tr772T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTruyen nom : lich su phat trien va thi phap the loai / Kieu Thu Hoach.
ชื่อผู้แต่งKieu, Thu Hoach.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก895.922 Ki47T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVan Hoc Dan Gian Viet Nam / Le Chi Que.
ชื่อผู้แต่งLe, Chi Que.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2004.
เลขเรียก895.922 Le433V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVan hoc trung dai Viet Nam duoi goc nhin van hoa / Thin Nho Tran.
ชื่อผู้แต่งTran, Thin Nho.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2008.
เลขเรียก895.922 Tr772V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVan hoc Viet Nam the ki X-XIX : nhung van de li luan va lich su / Tran Ngoc Vuong.
ชื่อผู้แต่งTran, Ngoc Vuong
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก895.922 Tr772V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องViet ve nguyen du va truyen kieu / Nguyen Tri Tich.
ชื่อผู้แต่งNguyen,Tri Tich.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Thanh Nien, 2002.
เลขเรียก895.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVo quang nhon tuyen tap / Vo Thi Thu Nguyet.
ชื่อผู้แต่งVo, Thi Thu Nguyet.
พิมพลักษณ์Quang Nam : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก895.922 Vo872V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVu trong phung : ve tac gia va tac pham / Nguyen Ngoc Thien.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Ngoc Thien
พิมพลักษณ์Tp.Ho Chi Minh : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2003.
เลขเรียก895.922 Ng576V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXuan dieu ve tac gia va tac pham / Luu Khanh Tho.
ชื่อผู้แต่งLuu Khanh Tho
พิมพลักษณ์Da Nong : NXB giao duc, 2007
เลขเรียก895.922 Lu975X
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhe binh tac pham van hoc nghe thuat tren bao chi / Nguyen Thi Minh Thai.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Thi Minh Thai
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2006.
เลขเรียก801.95 Ng499P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา