Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputational Linguistics Contributor by Hongyu Chen, Bronwen Martin Text
พิมพลักษณ์New YorK : intelliz press LLC, 2016
เลขเรียก006.35 Co737 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntelligent system for diagnosis and recording breat cancer database of breast cancer patients : cas...
ชื่อผู้แต่งThoranin intarajak.
พิมพลักษณ์Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, 2006.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMachine learning and knowledge discovery in databases/ Blockeel.
ชื่อผู้แต่งBlockeel.
พิมพลักษณ์[ไม่ระบุ], 2013.
เลขเรียกQA76.9.D343
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRepurposing legacy data / Berman, Jules J.
ชื่อผู้แต่งBerman, Jules j.
เลขเรียกQA76.9.F5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคืนข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเสียงภาษาไทยด้วยข้อคำถามเสียง / ภูเบศ โต๊ะลง = Thai speech audio retrie...
ชื่อผู้แต่งภูเบศ โต๊ะลง
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคืนยูสเคสโดยการจัดกลุ่มยูสเคสและการให้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้ / สุดาทิพย์ สุขสอาด = ...
ชื่อผู้แต่งสุดาทิพย์ สุขสอาด
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคืนเว็บเพจจากการให้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้โดยการแบ่งเว็บเพจเป็นส่วนย่อยและใช้แบบจำลอง...
ชื่อผู้แต่งปรารถนา จันพลโท
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาเพลงโดยการร้องทำนองอย่างแม่นยำ โดยใช้การปรับขนาดเอกรูป ไดนามิกไทม์วอร์ปปิง และฟังก์ชันขอบเขต...
ชื่อผู้แต่งไวยณ์วุฒิ เอื้อจงประสิทธิ์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเก็บและค้นคืนกรณีทดสอบและผลของการทดสอบโดยใช้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้ / วิภาพร กุศลชูก...
ชื่อผู้แต่งวิภาพร กุศลชูกุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเก็บและค้นคืนความต้องการความมั่นคงโดยใช้แบบรูปความมั่นคง / เอกรินทร์ จันทรรวงทอง = Security r...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ จันทรรวงทอง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับโฟรไฟล์สืบค้นให้เป็นส่วนบุคคลด้วยวิธีเสาะหาแบบมด / ภัททิรา พินิจค้า = Personalization of sea...
ชื่อผู้แต่งภัททิรา พินิจค้า
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสมผสานแนวคิดวิธี SSM และวิธี IDEF สำหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนการบริหารจัดการเอกสารสำหรับโครงการก่อ...
ชื่อผู้แต่งอรรถพร เที่ยงคืน
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า / สุวัฒ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ประชุมวัน
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา / อนุสรณ์ สวัสดี = A development of fiel...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ สวัสดี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินเพื่อบริหารความต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ โดยใช้เทคนิคการทำซ้ำข้อมู...
ชื่อผู้แต่งนันทิยา พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง, 2559, [2016]
เลขเรียกQA76.9.W43 น429ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา