Found: 1,354  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี แผนกวิชาภาษาเกาหลี / ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, [2535-2545]
เลขเรียกPL911 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 กลยุทธ์ฝ่ายวิกฤตธุรกิจไทย / หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์, [2535?]
เลขเรียกHD49 ร191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การฝึกหัดครูไทย / กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535.
เลขเรียกLB1727.T5 ก169ป 2535,370.73 ก492ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 กิจกรรม ประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ชื่อผู้แต่งอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [2535-2545]
เลขเรียกHF5549.5.T7 อ184ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2535.
เลขเรียกL592.T5P7 ค121ย 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง จำกัด, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 2535 / มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2535.
เลขเรียกLG395.T5 ก262ส 2505-2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า: รวบรวมบทความเกี่ยวกับไฟฟ้าจากวารสารเทคนิค ชุดที่ 3.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2535.
เลขเรียกTK454 ส733 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นักบริหารหญิง = Executive women.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2535?]
เลขเรียกHD6054.3 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นาทีสู่การเป็นหัวหน้างาน = The Fify-minute supervisor / เอลวู เอ็น แชมแมน ; ไรเรือง, ผู้เรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งแชมแมน, เอลวูด เอ็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธัญญา, 2535.
เลขเรียกHF5549.12 ช795ห 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย: 2485-2535 / ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2535.
เลขเรียกHG3300.57 ห556 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ปี ของ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กับงานพัฒนาตลาดหลักทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2535.
เลขเรียกHG5750.55.A3 ห111 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี กรมสรรพสามิต: รวมกฎหมายสรรพสามิต / ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการ กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพสามิต. สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ์, 2535.
เลขเรียกJQ1746.Z3กค33 ส337ท 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี คณะรัฐมนตรีไทย / สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2535.
เลขเรียกJQ1746.Z3นร2 ล761ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี รัฐสภาไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2535.
เลขเรียก321.8 ห11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา