Found: 531  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีมหัศจรรย์ของ หนุ่ย นันทกานต์ ฤทธิวงศ์ / นันทกานต์ ฤทธิวงศ์
ชื่อผู้แต่งนันทกานต์ ฤทธิวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามสี, 2558
เลขเรียกRC280.B8 น64,616.99249 น416ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 กลยุทธ์ คว้ากำไรในตลาดหุ้น / อนันต์ ข้อมงคลอุดม
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ข้อมงคลอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2558.
เลขเรียกHG179 อ165,332.645 อ165ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 วัน พูดอังกฤษเก่งทันใจ ด้วยสำนวน วลีฮิตในชีวิตประจำวัน / โดย อธิธัช สาทรกิจ ,แปล.
ชื่อผู้แต่งอธิธัช สาทรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียก428.3495 อ147ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 เคล็ด (ไม่) ลับ UP ผลงาน / ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ชื่อผู้แต่งชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558
เลขเรียกBF637.S8 ช-ห 2558,158.7 ช358ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง68 เคล็ดวิชาความสำเร็จ / สุพัตรา มะโนนัย.
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา มะโนนัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช, 2558.
เลขเรียกBF637 ส831,158 ส831ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic English grammar = แบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้น / Betty Schrampfer Azar, Stacy A. H...
ชื่อผู้แต่งอาชาร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซน่า, c2558.
เลขเรียก428.24 อ222B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBuild your own Simple Robot : สร้างหุ่นยนต์ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง ฉบับปรับปรุง / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง...
ชื่อผู้แต่งทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง , 2558.
เลขเรียกTJ 211 ท23บ,629.892 ท36บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDare to do กล้าลุย ไม่กลัวล้ม / กรณ์ จาติกวณิช
ชื่อผู้แต่งกรณ์ จาติกวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กบห้าตัว, 2558
เลขเรียกHD38.25 ก152 2558,650.1 ก151ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDeep Sound แสดงความรู้สึก 1-2 / afterday, เขียน.
ชื่อผู้แต่งฮาฟเทอเดย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2558.
เลขเรียกนว ฮ359ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDIY ตุ๊กตาทำมือ คุณทำได้ / ซินดี้, นามแฝง ; ชัญญา ปฐมาขจรพงศ์, ผู้แปล [text]
ชื่อผู้แต่งซินดี้, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แบร์, 2558.
เลขเรียกTT 857 ค439ค 2558,745.5922 ซ319ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDNA ฉบับการ์ตูน / ซาโตชิ อิคุตะ ; ศักดา ดาดวง, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอิคุตะ, ซาโตชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียก572.86 อ713ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา