Found: 7,398  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คำสอนหลวงปู่" / น. นันทวันมุนี
ชื่อผู้แต่งน. นันทวันมุนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2549
เลขเรียก294.304 น11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุก" แดนลงทัณฑ์คนทำผิด / เปี๊ยก จักรวรรดิ์
ชื่อผู้แต่งเปี๊ยก จักรวรรดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2549
เลขเรียก364 ป762ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สิทธิชุมชน : กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" : การสัมมนา, 13 ธันวาคม 2549 / ดำเนินการโดยค...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาสิทธิชุมชน :กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (2549 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
เลขเรียก347 ก525ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สิ่ง" สารัตถะแห่งชีวิต / นันทาริยา
ชื่อผู้แต่งนันทาริยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2549.
เลขเรียกBQ4165 น426,294.34435 น115ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานประจำปี 2549 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ศูนย์หัวใจ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ศูนย์, [2549]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที วิธีจำเก่ง : เทคนิคพัฒนาความจำ / ศิริวรรณ ช้างพลาย.
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ช้างพลาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
เลขเรียกBF370 ศ486
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับงานกรมที่ดิน วิเคราะห์บทบาทการบริหารการแลกเปลี่ยน กรมที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2549.
เลขเรียก333.006 ท343ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,534 คำพ้อง เพื่ออ่าน-เขียนให้ถูกต้อง / อนันยช
ชื่อผู้แต่งอนันยช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
เลขเรียกPL4183 อ174,495.918 อ 074 พ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วันกันเจ้าชาย--ในฝัน : เจ้าชายจิกมี เคเซอร์ วังชุก / ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ; [บรรณาธิการ รัชนี เที่ย...
ชื่อผู้แต่งยิ่งยศ เทพจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าสำนัก, 2549.
เลขเรียกDS492.73.K3 ย264,954.98 ย32ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำควรรู้ แพทยศาสตรศึกษา / [บรรณาธิการ] รายิน อโรร่า, อารยะ ไข่มุกด์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่, 2549.
เลขเรียกR737 ร192,W18 ร192 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นิทานอีสป : ฉบับคติเตือนใจ / อีสป
ชื่อผู้แต่งอีสป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549
เลขเรียก398.2 พ187ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ของการจัดการธุรกิจไทย : ศึกษาช่วงเวลา พ.ศ. 2549 = A century of thai business managemeent stud...
ชื่อผู้แต่งดรุณี แก้วม่วง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549.
เลขเรียกว 650 ด135ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เคล็ดลับ หัวใจแข็งแรง / กองบรรณาธิการใกล้หมอ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ (ใกล้หมอ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2549.
เลขเรียกRC682 ร192 2549,WG200 ร192 2549,616.12 ก 368 ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา