Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 common chinese idioms and set phrases/ Yin binyong.
พิมพลักษณ์Beijing china : Sinolingua, 2008.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 tian zheng fu HSK (gao deng) yu fa = 21 days to conquer HSK (advanced) grammar / Zheng li jie.
พิมพลักษณ์Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2007.
เลขเรียกPL1119 A152 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA comparison between chinese and western paintings / Wu Jing.
ชื่อผู้แต่งWu jing.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue mu de, yuan ze, fang fa = Purpose, principles, and methods of teaching Chin...
ชื่อผู้แต่งCheng, Tang.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
เลขเรียกPL1065 C56615 2008,495.107 Ch518D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu 8000 ci ci dian = A dictionary of Chinese usage: 8000 words / Beijing yu yan wen hua da xueHa...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu banshe, 2008.
เลขเรียกPL1420 .H31 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu cheng yu xiao ci dian = Hangyu chengyu xiaocidian / Shang wu yin shu guan ci shu yan jiu zh...
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2008.
เลขเรียกPL1497 H329 2008,495.103 Ha233
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustration of the radicals of Chinese characters / Weijia Huang, Qun Ao.
ชื่อผู้แต่งHuang, Weijia.
พิมพลักษณ์Si Chuan Shen : Si chuan ci shu chu ban she, 1987.
เลขเรียกPL1171 H874
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing mao zhong ji han yu kou tu = Business Chinese conversation / Huang Wei Zhi.
ชื่อผู้แต่งHuang, Wei Zhi.
พิมพลักษณ์Beijing : Language and Culture University Press, 2008.
เลขเรียก495.1 Hu874J
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKang xi zi dian / Zhong Hua Shu Ju.
ชื่อผู้แต่งZhong hua shu ju.
เลขเรียกPL 1420 K16 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องKitchen god./ Kim xiong.
พิมพลักษณ์Beijing china : Better China LLC, 2008.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLu you han yu. 1 = Travel in Chinese. 1 / Lai Yunhe zhu bian; Xin Ping, (Jia) Dashan zhuan gao; ...
พิมพลักษณ์Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2008.
เลขเรียกPL1125.E6 L89 2008,495.183421 Tr779T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องPaper hourse/ Kim Xiong.
พิมพลักษณ์Beijing china : Better chiese LLc , 2008.
เลขเรียก813.54 Xi6P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShang mao qia tan 500 ju = Business Chinese 500 / Liu yanhui, Liu Yewing bian zhu.
ชื่อผู้แต่งLiu, Yanhui.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2008.
เลขเรียกPL1129.E5 L588 2008,495.182421 Li783W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThe Dragon tribe./ Kim xiong.
พิมพลักษณ์Beijing china : Better China LLC, 2008.
เลขเรียก813.54 Xi6D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องthe jews in Guang./ Pan Guang.
พิมพลักษณ์Beijing china : China Intercontinental Press, 2008.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา