Found: 194  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 shi ji Zhongguo wen xue zuo pin xuan / Li Ping, Chen Linqun bian.
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai san lian chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL2513 A18 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAhong wen ji chu du ben = An elementary Chinese reader / Wang Zhirong.
ชื่อผู้แต่งWang, Zhirong.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1129.E5 W421 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn elementary Chinese reader
พิมพลักษณ์[Beijing] : Peking university press, 2004
เลขเรียกPL1111 E44 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องaSan guo yan yi [videorecording] / Zhong yang dian shi tai, Zhongguo dian shi ju zhi zuo zhong xin...
พิมพลักษณ์Beijing : Zhongguo guo ji dian shi zong gong si, [2004].
เลขเรียกPN1992.8.H56 S36 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaXin biao zhun Han yu. Chu ji pian = New standard Chinese. Elementary level / zhu bian Fang Ming...
พิมพลักษณ์Peking : Peking university press, 2004
เลขเรียกPL1128 X55 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBai xing guo nian lao feng qing / Yue Qilin bian.
พิมพลักษณ์Beijing : Qi xiang chu ban she, 2004.
เลขเรียกGT4883.A2 B365 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao kan yu yan ji chu jiao cheng / Xiao Li bian zhu.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1128 B36 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องBo wei tai ji quan tui shou [videodisc] / Shi Wonde.
ชื่อผู้แต่งShi, Wonde.
พิมพลักษณ์Shanghai : Hai wen yin xiang chu ban she, 2004.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องBo wei tai ji quan tui shou [videorecording] = Stroke micro tai chi push hand.
พิมพลักษณ์Shanghai : Haiwen audio and video publishing house, [2004].
เลขเรียกGV504 B662 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya han yu. chu ji, qi bu pian = The learned Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Ren Xuemei, Xu Jing...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1065 B662 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya han yu. I. Zhun-zhongji, -jiashu-pian. 1 = Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Houng L...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1128 B589 2004,495.1824 Bo789
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCai Yun Zhi Nan [videodisc] : da xing min zu wen hua feng qing feng guang pian.
พิมพลักษณ์China : [s.n.], 2004.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChan jie cai gen tan : chan zhe de bang he / Hong Yingming yuan zhu ; Ying Han bian zhuan.
ชื่อผู้แต่งHong, Zicheng Fl. 1596.
พิมพลักษณ์Beijing : Jing ji ri bao chu ban she, 2004.
เลขเรียกBJ1558.C5 H87 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheng yu bian xi. zheng xu he bian ben / Ni Baoyuan zhu.
ชื่อผู้แต่งNi, Baoyuan.
พิมพลักษณ์Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1497 N5 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องChina Songs [videorecording].
พิมพลักษณ์[Beijing] : Sha Men Yin Xiang Chu Ban She, 2004.
เลขเรียกM1804 C45645 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา