Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 tian zheng fu HSK (gao deng) yu fa = 21 days to conquer HSK (advanced) grammar / Zheng li jie.
พิมพลักษณ์Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2007.
เลขเรียกPL1119 A152 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2005,495.182421 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2006,495.182076 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina panorama : Chinese for business = Zhongguo quan jing : shang mao han yu / Huang Weizhi, Yan...
ชื่อผู้แต่งHuang, Weizhi
พิมพลักษณ์Beijing : Language & Culture Press, 2002
เลขเรียกPL1065 C44 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina panorama : Chinese for tourism = Zhongguo quan jing : l? you Han yu, jiu zhou xing / Liu Dao...
พิมพลักษณ์Beijing : Language & Culture Press, 2002
เลขเรียกPL1065 C43 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChu ji Han yu du xie jiao cheng / Song Leyong zhu bian ; Lin Yu, Liu Ming bian zhu.
ชื่อผู้แต่งSong, Leyong.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2000.
เลขเรียกPL1125.E6 S698 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องContemporary chinese : exercise book = Dang dai Zhong wen : lian xi ce / zhu bian Wu Zhongwei.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2010.
เลขเรียกPL1129.T5 C52 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDang dai hua ti : gao ji yue du yu biao da jiao cheng / Liu Qiangong.
ชื่อผู้แต่งLiu, Qiangong.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijingyuyandaxue Chubanshe, 2003.
เลขเรียกPL1128 L58 2003,495.1 Li693D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDian nao gong si de mi mi : zhong guan cun gu shi zhi er = Secrets of a computer company : the seco...
พิมพลักษณ์[Beijing] : Beijing da xue chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL1115 D5 2009,495.1 Yu94S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDong wu qu wen = Animal stories / Li Yuan bian yi.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL2658.E8 A65 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue mu de, yuan ze, fang fa = Purpose, principles, and methods of teaching Chin...
ชื่อผู้แต่งCheng, Tang.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
เลขเรียกPL1065 C56615 2008,495.107 Ch518D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu yue du yu xie zuo jiao xue yan jiu / zhu bian Li Xiaoqi.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
เลขเรียกPL1065 D8529 2006,495.107 Du875
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEr ma = Mr. Ma & son : a sojourn in London / Lao She zhu ; [Mei] Youliye Jimuxun yi.
ชื่อผู้แต่งLao, She 1899-1966.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2804.C5 E713 2004,895.135 La298M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssential Chinese dictionary.
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Language Teaching and Language Press, 2007.
เลขเรียกPL1455 E6 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา