Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA guide to the usage of HSK Vocabulary / editor by Huang Nansong, Sun Dejin.
พิมพลักษณ์China : Beijing language and culture university press, 2000.
เลขเรียกPL1441 G946 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBiao zhun Han yu jiao cheng : gao ji = The standard Chinese course : advanced / Wang Guoan zhu bia...
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2002
เลขเรียกPL 1128 B578 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina panorama : Chinese for business = Zhongguo quan jing : shang mao han yu / Huang Weizhi, Yan...
ชื่อผู้แต่งHuang, Weizhi
พิมพลักษณ์Beijing : Language & Culture Press, 2002
เลขเรียกPL1065 C44 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina panorama : Chinese for tourism = Zhongguo quan jing : l? you Han yu, jiu zhou xing / Liu Dao...
พิมพลักษณ์Beijing : Language & Culture Press, 2002
เลขเรียกPL1065 C43 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssentials of HSK comprehensive exercises / Zhao Qing
ชื่อผู้แต่งZhao, Qing
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University, 2002
เลขเรียกPL 1119 H873 2002,495.17 Z63E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssentials of HSK reading / Zhao Qing
ชื่อผู้แต่งZhao, Qing
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University, 2002
เลขเรียกPL1119 H364 2002,495.1 Z63E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan Ying Fa Ri E duo zhong yu yan dui zhao ji chu ci hui / zhu bian Wang Xun, Hu Xiang.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL1423 H35 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHanyu kouyu sucheng. v.2 Jichu pian / Ma Jianfei zhubian ; Li Dejun, Chen Wen bianzhu.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yuyan daxue chubanshe, 2002.
เลขเรียกPL1074.8 H345 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK 8 ji jing jie (yufa) = Essentials of HSK Grammar / [edited by Jing Zhao... et al.]
พิมพลักษณ์[Beijing] : Beijing Language \& Culture University Pr., 2002.
เลขเรียกPL1119 H252G,495.1 Z63E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK 8 ji jing jie. ting li = Essentials of HSK for level 8. Listening / zhu bian Zhao Jing ; bia...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL1119 H36 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJian ming Han yu yu fa xue xi shou ce = Chinese grammar without tears / zhu bian Zhu Xiaoxing ; ...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2002 (2004 printing).
เลขเรียกPL1129.E5 J53 2002,495.1824 Z458C 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKongzi de gu shi = The life and wisdom of Confucius / bian zhu Cai Xiqin ; Ying yi Han Hui ; hui t...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2002 (2007 printing).
เลขเรียกB128.C8 K66 2002,181.112 Ko82K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMengzi ming yan lu = Quotations from Mencius / bian zhu Cai Xiqin ; Ying yi He Zuokang, Yu Ling ; ...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2002.
เลขเรียกB128.M324 M4649 2002,181.09512 Me544Y 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShangwu hanyu = business Chinese / Huang Weizhi
ชื่อผู้แต่งHuang, Weizhi
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2002
เลขเรียกPL1117.5.C65 H83 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา