Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2005,495.182421 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2006,495.182076 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina panorama : Chinese for business = Zhongguo quan jing : shang mao han yu / Huang Weizhi, Yan...
ชื่อผู้แต่งHuang, Weizhi
พิมพลักษณ์Beijing : Language & Culture Press, 2002
เลขเรียกPL1065 C44 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina panorama : Chinese for tourism = Zhongguo quan jing : l? you Han yu, jiu zhou xing / Liu Dao...
พิมพลักษณ์Beijing : Language & Culture Press, 2002
เลขเรียกPL1065 C43 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDian nao gong si de mi mi : zhong guan cun gu shi zhi er = Secrets of a computer company : the seco...
พิมพลักษณ์[Beijing] : Beijing da xue chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL1115 D5 2009,495.1 Yu94S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDong wu qu wen = Animal stories / Li Yuan bian yi.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL2658.E8 A65 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue mu de, yuan ze, fang fa = Purpose, principles, and methods of teaching Chin...
ชื่อผู้แต่งCheng, Tang.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
เลขเรียกPL1065 C56615 2008,495.107 Ch518D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu yue du yu xie zuo jiao xue yan jiu / zhu bian Li Xiaoqi.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
เลขเรียกPL1065 D8529 2006,495.107 Du875
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEr ma = Mr. Ma & son : a sojourn in London / Lao She zhu ; [Mei] Youliye Jimuxun yi.
ชื่อผู้แต่งLao, She 1899-1966.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2804.C5 E713 2004,895.135 La298M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssential Chinese dictionary.
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Language Teaching and Language Press, 2007.
เลขเรียกPL1455 E6 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssentials of HSK reading / Zhao Qing
ชื่อผู้แต่งZhao, Qing
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University, 2002
เลขเรียกPL1119 H364 2002,495.1 Z63E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFeng sao guo du = The land of literary glory / Ma Xiaodong zhu ; Chen Haiyan, Zhang Shaoning yi.
ชื่อผู้แต่งMa, Xiaodong.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL2264 M328 2005,495.1864 Ma111F
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuan yu ai : You ai zou guo / Xu Lanzhen bian yi.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกBF575.L8 G83 2005,152.41 Gu913G 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuan yu cheng gong : Sheng ming de hui huang / bian yi : Qi Haiying, Hu Yan, Xu Hao.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกBF637.S8 G73 2006,158.123 Gu913G 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา