Found: 61  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArchitecture & interior graduation works 2013
พิมพลักษณ์Seoul : A&C Publishing, c2013
เลขเรียกNK2115 ARC 2013,747 P995A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBad Joojoo / Kim Jungmin.
ชื่อผู้แต่งKim, Jungmin.
พิมพลักษณ์Seoul : Ludens, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBall Finder = 공 찾기 놀이 / Kim Taeyeon.
ชื่อผู้แต่งKim, Taeyeon.
พิมพลักษณ์Seoul : Ludens, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCh'immuk ŭi mirae oe 8-p'yŏn : 2013-yŏndo che 37-hoe Yi Sang Munhaksang chakp'umjip = 침묵 의 미래 외 8...
ชื่อผู้แต่งKim, Ae-ran.
พิมพลักษณ์Seoul : Munhak Sasang, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChangbok i Ch'angdae wa hamkke hanŭn Yŏrha ilgi = 장복 이 창대 와 함께 하는 열하 일기 / Pak Chi-wŏn wŏnjak, Ka...
ชื่อผู้แต่งPak, Chi-wŏn wŏnjak.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
เลขเรียก915.1 Pa152C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChejŏng chip = 제정 집 / Yi Tal-ch'ung.
ชื่อผู้แต่งYi, Tal-ch'ung.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
เลขเรียก895.7108 Yi44C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChŏnggŭl malli : Cho Chŏng-nae changp'yŏn sosŏl = 정글 만리 : 조 정래 장편 소설. / Chŏng-nae Cho.
ชื่อผู้แต่งCho, Chŏng-nae.
พิมพลักษณ์Seoul : Haenaem, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องCrossing [videorecording] / Big House/Vantage Holdings presents ; directed by Kim Tae-Kyun.
พิมพลักษณ์Bangkok : J-Bics Entertainment, 2013.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDecorating a rainbow garden = 무지개 동산을 꾸며요 / Nooram.
ชื่อผู้แต่งNooram.
พิมพลักษณ์Seoul : Ludens, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary of Korean idioms / Kyubyong Park, Michael Elliott
ชื่อผู้แต่งKyubyong, Park
พิมพลักษณ์Soul Tukpyolsi : Munyerim, 2013
เลขเรียกR 495.7321 K99D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDonna's three sisters = 도나의세자매 / Songminijung, Im Soo jin.
ชื่อผู้แต่งSongminijung.
พิมพลักษณ์Seoul : Ludens, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFundamentals of Korean writing for foreign students = 유학생 을 위한 한국어 글쓰기 의 기초 / Lee Jung-hee ... [al e...
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo, 2013.
เลขเรียก495.7824 Fu981 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHaksŭpcha rŭl wihan Han'gugŏ yuŭiŏ sajŏn = 학습자 를 위한 한국어 유의어 사전 / Cho Min-jŏng ... [et al.].
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2013.
เลขเรียก495.73 Ha156
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan gug eo su eob eo tteo ke ha neun ga? = 한국어 수업 어떻게 하는가? / Bong ja Baeg.
ชื่อผู้แต่งBong ja, Baeg.
พิมพลักษณ์Seoul : Seo ul Ha u, 2013.
เลขเรียก495.7428 Bo715H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosa rŭl wihan munhyŏng yemunjip = 한국어 교사 를 위한 문형 예문집 / Yŏng-suk Song ...[et al].
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2013.
เลขเรียก495.7 Hn239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา