Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBOT พระสยาม magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561-
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง Concepts for nursing practice /$cJean Foret Giddens$h[Text]
ชื่อผู้แต่ง Giddens, Jean Foret
พิมพลักษณ์ St. Louis, Missouri$bElsevier$cc2017.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องtest050.
เลขเรียก1234 567 890
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งจิตตินันท์ นันทไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
เลขเรียกHD8039.T64 จ423 2554,338.4791 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2559-
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), [2558?].
เลขเรียก621.38 ร261 2558
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารมานุษยวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2561-

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา