Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCac bai giang ve tu tuong phuong dong / Tran Dinh Huou.
ชื่อผู้แต่งTran, Dinh Huou.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2007.
เลขเรียก100 Tr772C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCac binh dien cua tu va tu tieng viet / Do Huu Chau.
ชื่อผู้แต่งDo, Huu Chau
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 1999.
เลขเรียก495.922 Do631C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDo gom trong van hoa am thuc Viet Nam - Ha Noi / Tran Quoc Vuong, Nguyen Thi Bay.
ชื่อผู้แต่งTran, Quoc Vuong
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2006.
เลขเรียก390.9597 Tr772D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGiao trinh kinh te chinh tr! mac - lenin : Dung cho cac khoi nganh khong chuyen kinh te-Quan tri ki...
ชื่อผู้แต่งPhung, Minh Trang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2008.
เลขเรียก327.597 Ph577G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan mac tu : tac pham va loi binh / Ton Thao Mien.
ชื่อผู้แต่งTon, Thao Mien
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoc, 2007.
เลขเรียก895.922 To663H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKy thuat Viet Tin / Tran Quang.
ชื่อผู้แต่งTran, Quang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2006.
เลขเรียก070.43 Tr772K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLe tuc trong gia dinh nguoi viet / Bui Xuan My.
ชื่อผู้แต่งBui, Xuan My
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2007.
เลขเรียก390.9597 Bu932L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLuat di san van hoa va van ban huong dan thi hanh / Nguyen Duy Hung.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Duy Hung
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2007.
เลขเรียก340.11 Ng576L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMieng ngon Ha Noi / Vu Bang.
ชื่อผู้แต่งVu, Bang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2006.
เลขเรียก641.3 Vu986M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNgu phap tieng viet thuc hand = a practical grammar of Vietnamese / Nguyen Chi Hoa.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Chi Hoa
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2006.
เลขเรียก495.922 Ng576N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNha su hoc Dang Xuan Bang va bo viet su cuong muc tiet yeu / Hoang Van Lau.
ชื่อผู้แต่งHoang, Van Lau.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, 2000.
เลขเรียก907.202 Ho678N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNhung van de ngu phap tieng viet hien dai / Luu Van Lang.
ชื่อผู้แต่งLuu, Van Lang.
พิมพลักษณ์TP-Hochi Minh : Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xc Hoi, 2007.
เลขเรียก495.922 Lu975N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhong cach hoc Tieng Viet / Nguyen Thai Hoa.
ชื่อผู้แต่งNguyen Thai Hoa.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2006.
เลขเรียก495.922 Ng576P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhong tuc Viet Nam : phong tuc gia dinh, xa hoi, le tet / Thanh Liem.
ชื่อผู้แต่งThanh, Liem.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2007.
เลขเรียก390.9597 Th367P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTho tan Da : tac pham va loi binh / Tuan Thanh, Vu Nguyen.
ชื่อผู้แต่งTuan, Thanh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoc, 2007.
เลขเรียก895.922 Tu883T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา