Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดช...
ชื่อผู้แต่งสุจิรา พิทักษ์แทน.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกThesis 641.22 ส242ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นในเขตพื้นที่ 3 จ...
ชื่อผู้แต่งวัทธิภา จงดี.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกThesis 658 ว214ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านซ่อมและจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี ยอดคง.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกThesis 629.2275 ส246ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2551ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวัซซีเฏาะ...
ชื่อผู้แต่งดวงตา วงศ์นุ้ย.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกThesis 495.9124 ด17ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบผูนำกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
ชื่อผู้แต่งนิสริน เทพลักษณ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกThesis 371.201 น238ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การ...
ชื่อผู้แต่งสุมณฑา ทายุโก.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกThesis 371.2 ส246ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา