Found: 176  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 common chinese idioms and set phrases/ Yin binyong.
พิมพลักษณ์Beijing china : Sinolingua, 2008.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง14 blades [videorecording] = Jin yi wei / chu pin dan wei Tian xiang zhi zuo you xina gong si ; d...
พิมพลักษณ์Xianggang : Huan yu shu ma yu le you xian gong si, [2010].
เลขเรียกPN1997.2 F56 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1700 groups of frequently used Chinese synonyms.
พิมพลักษณ์Beijing china : Beijing language&culture university press, 2007..
เลขเรียกPL 1301 Y22o 2007,495.103 Ya22S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องAi zai yang guang can lan shi [videorecording] / dao yan Luo Lei ; bian ju Liu Jie, Cao Yu.
พิมพลักษณ์[Jinan] : Qi lu dian zi yin xiang chu ban she ; [Guangzhou] : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si fa xing, [2007].
เลขเรียกPN1992.77 A3 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องAn empress and the warriors [videorecordingDVD] = Jiang shan mei ren / produced by Gin Lau ; writ...
พิมพลักษณ์Guangzhou : Guangdong yin xiang chu ban she, 2008.
เลขเรียกPN1997 E55 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องAn empress and the warriors [videorecordingVCD] = Jiang shan mei ren / produced by Gin Lau ; writ...
พิมพลักษณ์Guangzhou : Guangdong yin xiang chu ban she, 2007.
เลขเรียกPN1997 E55 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องAnastasia [videorecording] = อนาสตาเซีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ฯ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องaSan guo yan yi [videorecording] / Zhong yang dian shi tai, Zhongguo dian shi ju zhi zuo zhong xin...
พิมพลักษณ์Beijing : Zhongguo guo ji dian shi zong gong si, [2004].
เลขเรียกPN1992.8.H56 S36 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องBaby steps [motion picture] = รักต้องอุ้ม
พิมพลักษณ์Taiwan, China : Tang Moon, 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องBo wei tai ji quan tui shou [videorecording] = Stroke micro tai chi push hand.
พิมพลักษณ์Shanghai : Haiwen audio and video publishing house, [2004].
เลขเรียกGV504 B662 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องBodyguards and assassins [videorecording] / directed by Teddy Chan
พิมพลักษณ์Nonthaburi : United Home Entertainment, 2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องBodyguards and assassins [videorecording] = Shi yue wei cheng / Beijing Polybona Film Distributio...
พิมพลักษณ์Universal City, CA : Vivendi Entertainment, [2011].
เลขเรียกPN1997.2 B6394 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องboya chinese ระดับกลาง ./ Zhao Yanfeng.
พิมพลักษณ์Beijing china : Beking University Press, 2009.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องboya chinese ระดับสูง ./ Chen Li.
พิมพลักษณ์Beijing china : Beking University Press, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องbusiness chinese./ Huang Weizhi.
พิมพลักษณ์Beijing china : Sinolingua, 2005.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา