Found: 2,858  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ถามพี่ตึก" 50 คำถามวาฬไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน, 2558.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประทุษวาจา" กับโลกออนไลน์ / พิรงรอง รามสูตร
ชื่อผู้แต่งพิรงรอง รามสูต
เลขเรียกHV6773.15.C92 พ64,302.231 พ729ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สมองทองคำ เมื่อความคิดคือสมบัติอันล้ำค่า" / วุฒิกร ยุพาวัฒนะ
ชื่อผู้แต่งวุฒิกร ยุพาวัฒนะ
เลขเรียก158 ว862ส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เค้าเรียกผมว่าเส้าหลิน" = They call me Saolin / ตากล้อง
ชื่อผู้แต่งตากล้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊กแบร์บุ๊กส์, 2558.
เลขเรียก636.8 ต293ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ = One decade of RUS.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2558.
เลขเรียก378.593 ม425ส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 สุดยอดวิธี สู่วิถี 100 ล้าน / นิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์
ชื่อผู้แต่งนิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียก650.1 น588ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คำถามที่คุณอยากรู้เกียวกับศิลปะ / สุธี คุณาวิชยานนท์
ชื่อผู้แต่งสุธี คุณาวิชยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2558.
เลขเรียกN85 ส73 2558,700 ส786ส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ตำนานแห่งโลกบันเทิง / ดานุภา ไชยพรธรรม, เรียงเรียง
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
เลขเรียกPN1998.2 .ด635 2558,927 ด382ส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิธีบำบัดความคิดและพฤติกรรม / Seth J. Gillihan, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ, แปล
ชื่อผู้แต่งกิลลิแฮน. เซท เจ ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563
เลขเรียกWM425.5.C6 ก64 2563,616.89142 ก685ส 2563 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิธีเพิ่มเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง = The Behavior gap / Carl Richards ; ผู้แปล พรเลศ อิ...
ชื่อผู้แต่งริชาร์ด, คราล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558
เลขเรียกHG179 ร477ส 2558,332.02401 ร322ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
เลขเรียก609.2 ด194ส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10+1 scienctist who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์, เร...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
เลขเรียก509.22 ด193ส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Tricks พลิกชีวิตคนทำงาน / หยังฝู๋เต๋อ ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งหยัง, ฝู๋เต๋อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2558.
เลขเรียกBF637 ห225ห 2558,158.7 ห225ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา