Found: 739  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน" / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก923.1593 ร22จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 Idioms สำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน / บรรณาธิการนิตยสาร I get English.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไออส, 2559.
เลขเรียกPE1460 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามสร้างนักเขียน : นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตัวเอง / ฟิลิปดา
ชื่อผู้แต่งฟิลิปดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรีนมายด์, 2559.
เลขเรียกPN3365 ฟ451 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ศิลปะ DIY by เบลล่า&แม่หนิง / ศรัยฉัตร (กุญชร ณ อยุธยา) จีระเแพทย์ [text]
ชื่อผู้แต่งศรัยฉัตร (กุญชร ณ อยุธยา) จีระเแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกTS2301.T7 ศ165,745.5 ศ165ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ / คณะผู้จัดทำและเรียบเรียง ไชยธัช บุญภูพันธ์ตันติ ... [และคนอื่น ๆ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559.
เลขเรียกTD388.5 ห111 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระย...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียกPN4055.T4 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เส้นทางตามรอยพระบาท [electronic resource] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2559]
เลขเรียกG155
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง999 ประโยค ฝึกพูดอังกฤษเป็นเร็วเรียนรู้ง่ายใช้งานได้จริง / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559.
เลขเรียกPE1131 ก831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComplexity and contradiction in Architecture = ความซับซ้อนและความขัดแย้งในสถาปัตยกรรม / Robert Ven...
ชื่อผู้แต่งเวนทูริ, โรเบิร์ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2559.
เลขเรียกNA2760 ว914,720 ว554ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFifty shade of work : หลายเฉดชีวิตนอกระบบ / บรรณาธิการ, ณัฐเมธี สัยเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาการเพื่อสังคมเป็นธรรม, 2559.
เลขเรียกHD8039.I37 ฟ439,331.1 พ564ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFoundamental DC-DC converter circuit = วงจร ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ เบื้องต้น / จุฑาทิพย์ แหมา
ชื่อผู้แต่งจุฑาทิพย์ แหมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
เลขเรียกTK7872.C8 จ623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNHA lighting design guideline for housing = คู่มือในการออกแบบและปรับปรุงอาคารในระบบแสงสว่างจากแสงธร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2559.
เลขเรียกTK4510 N4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPUSH UP พุฒ - พุฒิชัย เกษตรสิน / พุฒิชัย เกษตรสิน ; สหัสวรรษ ใฝ่เจริญ, เรียบเรียง ; ณัฐพงศ์ กิตติวร...
ชื่อผู้แต่งพุฒิชัย เกษตรสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์, 2559.
เลขเรียกCT1548.พ73 พ823,927.9144 พ823พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSecret ingredient จุลินทรีย์แห่งความสำเร็จ / นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งนครินทร์ วนกิจไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2559
เลขเรียกBF637.S8 น-ซ 2559,158.1 น131จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe 12th National Conference on Computing and Information Technology [electronic resource] / Facul...
ชื่อผู้แต่งNational conference on computing and information technology (12th : 2016 : Khon kaen)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559]
เลขเรียกQA75.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา