Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCach viet ten dia li nuoc ngoai va Viet Nam / Nguyen Nhuy.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Nhuy
พิมพลักษณ์TP. Ho Chi Minh : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia, 2007
เลขเรียก495.922 Ng576C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องCó một vùng văn hóa MeKong = Does a Mekong cultural area exist? / Phạm Đức Dương.
ชื่อผู้แต่งPhạm, Đức dương.
พิมพลักษณ์[Hà Nội] : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon duong giai ma van hoc trung dai viet nam / Nguyen Dang Na.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Dang Na.
พิมพลักษณ์HaNoi : Nha Xuat Ban Giao duc, 2007.
เลขเรียก895.922 Ng576C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon nguoi va moi truong / Le Thanh Van.
ชื่อผู้แต่งLe, Thanh Van.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Su Pham, 2007.
เลขเรียก304.2 Le433C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDai nam thuc luc / Vien Khoa Hoc Xa Hoi Viet Nam (Vien Su Hoc)
ชื่อผู้แต่งVien, Khoa Hoc Xa Hoi Viet Nam (Vien Su Hoc)
พิมพลักษณ์Da Nong : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007
เลขเรียก959.7 Vi662D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDai tu dien tieng viet / Nguyen Nhu Y.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Nhu Y
พิมพลักษณ์Ha noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh, 2007
เลขเรียกRef 495.922 Ng576D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDan luan ngon ngu hoc / Nguyen Thien Giap, Doan Thien Thuat, Nguyen Minh Thuyet.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Giap Thien.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng499D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDinh gia khanh tuyen tap tap / Dinh Thi Minh Hang.
ชื่อผู้แต่งDinh, Thi Minh Hang.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก895.922 Di584D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGiao trinh tu tuong Ho Chi Minh / Mach Quang Thang.
ชื่อผู้แต่งMach, Quang Thang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2007.
เลขเรียก327.597 Ma180G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHoi - Dap mon chu nghia xa hoi khoa hoc / Do Thi Thach.
ชื่อผู้แต่งDo, Thi Thach.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2007.
เลขเรียก300 Do649H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLich su van hoa Viet Nam tiep can bo phan / Phan Huy Le.
ชื่อผู้แต่งPhan, Huy Le.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก959.7 Ph535L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMoi truong va phat trien ben vung / Nguyen Dinh Hoe.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Dinh Hoe
พิมพลักษณ์Thuong mai TTXVN : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก338.9 Ng576M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMot so van de ly luan su hoc / Ha Van Tan.
ชื่อผู้แต่งHa, Van Tan
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2007.
เลขเรียก959.7 Ha111M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNghien cuu van hoa co truyen Viet Nam / Vu Ngoc Khanh.
ชื่อผู้แต่งVu, Ngoc Khanh
พิมพลักษณ์Da Nong : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก390.9597 Vu986N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNghiên ćưu và gỉang dạy Vịêt Nam học cho ngừơi nứơc ngoài : k̉y ýêu ḥôi th̉ao khoa học.
พิมพลักษณ์Hà Ṇôi, Vịêt Nam : Nhà xuât b̉an Đại học qûóc gia Hà N̂ọi, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา