Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Dangerous Method = หิวรักซ่อนลึกลึก [DVD Video].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด, 2012.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBel Ami = เบลอามี่ ผู้ขายไม่ขายรัก [DVD Video].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : M Picture Entertainment, 2012.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina's Green Economy / Fan Guo.
ชื่อผู้แต่งFan, Guo.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDashens Yi Yin / Su Shi Shu.
ชื่อผู้แต่งSu shi shu.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExtended-matching questions for finals / John C. Alcolado, M. Afzal Mir.
ชื่อผู้แต่งAlcolado, John.
พิมพลักษณ์Edinburgh : Churchill Livingstone, 2002.
เลขเรียกWB18.2 A354e 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGiant pandas.
พิมพลักษณ์Beijing : xinxing shu bann she, c2010.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu cheng yu xue xi ci dian = Hanyu chengyu xuexi cidian / zhu bian Wang Yaonan ; fu zhu bian Xu...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2008.
เลขเรียกPL1273 H35 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu tu hua zi dian = Chinese picture dictionary / Ke cheng jiao cai yan jiu suo bian zhu.
พิมพลักษณ์Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 2008 (2009 printing).
เลขเรียกPL1420 H36 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHIA การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ภูมิคุ้มกันสังคมอยู่เย็นเป็นสุข / เดชรัต สุขกำเนิด.
ชื่อผู้แต่งเดชรัต สุขกำเนิด.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) , 2549.
เลขเรียกWA540.JT3 ด451ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHuanbao Feizheng fu zuzits de zhongguo gushi / Cao Bas Yin.
ชื่อผู้แต่งAcao bas yin.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIMAX: Born To Be Wild [DVD].
พิมพลักษณ์Bangkok : M V D Company Limited, 2012.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJiedu Shier Wu Guihua / Fu Wei Zhong.
ชื่อผู้แต่งFu wei zhong.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMei Zhou Z Fost / Shi Lei.
ชื่อผู้แต่งWilliam z foster.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOpal On Stage = วาไรตี้คอนเสิร์ตสุดเผ็ดร้อน [DVD Video].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด, 2012.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Great Wall /
พิมพลักษณ์Beijing : Xin xing shu ban she, 2010.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา