Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฅนคิดบวก = Konkidbuak Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไร้ท์มีเดียคอร์ปอเรชั่นจํากัด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนิตยสารจีคิวไทยแลนด์ = GQ Thailand [นิตยสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเรนดิพิตี้ มีเดีย, [2557]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผาสุก = Phasuk
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารโครงการหลวง = Royal Project Journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องอัจฉริยะ 100 หน้า พระธรรมคำสอน / ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา
ชื่อผู้แต่งฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียก294.34 ฐ332อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโรงพักเพื่อประชาชน (วารสาร)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา