Found: 3,074  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยักษ์" ในนิทานพื้นบ้านภาคเหนือของไทย : บทบาทและความหมายเชิงสัญลักษณ์ / ชลธิชา นิสัยสัตย์ = "Giant...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา นิสัยสัตย์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกียรติภูมิท้องถิ่น" รางวัลพระปกเกล้า ... KPI awards.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรือ" ในวรรณคดีนิราศ : มโนทัศน์กับการสร้างวรรณศิลป์ / สุปาณี พัดทอง = "Ruea" in Thai Nirat : conc...
ชื่อผู้แต่งสุปาณี พัดทอง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ใต้เงาแห่งอดีต" : การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของจินตวีร์ วิวัธน์ กับพงศกร ...
ชื่อผู้แต่งวีรี เกวลกุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เดือนในป่าพง / พระมงคลกิตติธาดา (มหาอมร เขมจิตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระมงคลกิตติธาดา (มหาอมร เขมจิตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนธรรมบูชา, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี วันเสด็จฯทรงเปิดโรงเรียนรายร้อยชั้นมัธยม 26 ธันวาคม 2452-2552
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ปัญหาประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552.
เลขเรียกK1241 ช9ห 2552,346.086 ช882ร 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีคิดดีดีได้พัฒนาตน / ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุณธรรม, 2552.
เลขเรียกBF441 .ห35 2552,398.9 ท488ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี สุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2432-2552 / เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2552.
เลขเรียกWM11.JT3 ก170 2552,362.209593 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 เลือดใหม่ไผ่ต่างกอ / กองบรรณาธิการข่าวสด เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการข่าวสด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกDS570.6 ก53,923.2 ก351ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / บรรณาธิการ : ไชยยง รุจจนเวท ,[และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟเอิร์ธ, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 มหาอุทกภัยท่วมโลก / อนุทิช ชูอรรถ.
ชื่อผู้แต่งอนุทิช ชูอรรถ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็กกูรู, 2552.
เลขเรียกCB161 .อ35 2552,001.9 อ189ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 Aussprachespiele / Ursula Hirschfeld, Kerstin Reinke.
ชื่อผู้แต่งHirschfeld, Ursula.
พิมพลักษณ์Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2009.
เลขเรียก438.24 H616A
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม / สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา