Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA-Li-Xo o xu so ky dieu / Levit Keron.
ชื่อผู้แต่งLevit, Keron
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Le666A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAm vi hoc va tuyen tinh : suy nghi ve cac dinh de cua am vi hoc duong dai / Cao Xuan Hao.
ชื่อผู้แต่งCao, Xuan Hao.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2004.
เลขเรียก495.922 Ca169A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBach tuyet va bay chu lun / Grim.
ชื่อผู้แต่งGrim
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Gr861B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCa chep vuo't long mon.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Ca111C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo be ban diem / Trinh Xuan Hoanh.
ชื่อผู้แต่งTrinh Xuan Hoanh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Tr833C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon Chim khach mau nhiem / Tranh Truyen Dan Gian Viet Nam.
ชื่อผู้แต่งTranh Truyen Dan Gian Viet Nam
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Kim Dong, 2004
เลขเรียก495.922 Tr772C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon ngong vang / Grim.
ชื่อผู้แต่งGrim
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Gr861C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLuat xay dung va cac van ban huong dan thi hanh
ชื่อผู้แต่งVo, Hong Phuc.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2004.
เลขเรียก343.41 Vo872L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQua va cao / Trinh Xuan Hoanh.
ชื่อผู้แต่งTrinh, Xuan Hoanh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Van Hoa-Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Tr833Q
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTham tu lung danh Conan / Gosho Aoyama...[et. al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Kim Dong, 2004
เลขเรียก895.922 Th366T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThan Phan cua tinh yeu / Bao Ninh.
ชื่อผู้แต่งBao, Ninh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Phu Nu, 2004.
เลขเรียก895.922 Ba221T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThanh ngu hoc tieng viet / Hoang Van Hanh.
ชื่อผู้แต่งHoang, Van Hanh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Xa Hoi, 2004.
เลขเรียก495.922 Ho679T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTon ngo khong : dai chien hong hai nhi / Chiness, Outhor.
ชื่อผู้แต่งChiness, Outhor.
พิมพลักษณ์Thanh Pho Ho Chi Minh : Nha Xuat Ban Thanh Pho Ho Minh, 2004
เลขเรียก895.922 Ch539T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTruyen ngan viet nam 1930-19545.
พิมพลักษณ์Vienam: Nha xuat ban giao duc, 2004.
เลขเรียกPL4378.8 .T73 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien ve tu dien / Vu Quang Hao.
ชื่อผู้แต่งVu, Quang Hao
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa Thong Tin, 2004.
เลขเรียกRef 495.922 Vu970T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา